2015-06-29 Teknisk Skole Silkeborg Uddannelsesbevis – Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper – 4 cifre slettet