2019-06-21 Mercantec Uddannelsesbevis – El-lære og relæteknik – 4 cifre slettet