Temperatur -55° – +125°C (DS18B20)

Nedenstående sketch er lavet for Dallas Semiconductor’s DS18B20, i dag ejet af Maxim Integrated Products (Maxim).

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Temperature measurement with 
 * Arduino Uno
 * http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
 * + Maxim DS18B20 (old Dallas Semiconductor)
 * http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
 * + SparkFun 4 Digit 7-Segment Serial Display - Kelly Green - COM-11440
 * http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
 * or a look a like...
 * 
 * Program
 * Clearing the Display and setting the brightness level.
 * Reading out the temperature in a loop.
 *
 * ERROR codes
 * If display shows E1 meaning Device is not recognized (has not been tested)
 * If display shows E2 meaning CRC is not valid!
 *
 * Credentials
 * The library OneWire are from
 * http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire
 * The main code regarding the DS18B20 are from
 * http://bildr.org/2011/07/ds18b20-arduino/
 * The library SevSegFloat are from
 * https://github.com/ahalekelly/SevSegFloat
 */

#include <OneWire.h> // Include the library

int DS18S20_Pin = 2; // DS18S20 Signal pin on digital 2
OneWire ds(DS18S20_Pin);

#include <SevSegFloat.h>  // Include the library
SevSegFloat SevSeg(Serial); // Make an instance of SevSegFloat on the Serial Stream called SevSeg
float printVal = 0.12345;  // The value to print

void setup(void) // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600);  // Setting communication up at 9600 bps on TX pin at Arduino Uno
  SevSeg.send(0x76);   // Clear the display and set for Digit 1
  delay(500);      // Delay for clearing the Display
  SevSeg.send(0x7A);   // Command for brightness
  SevSeg.send(0x01);   // Brightness level
  delay(10);       // Delay for changing brightness
}

void loop(void) // Run over and over again
{
  float temperature = getTemp();
  SevSeg.send(temperature); // Send data
  delay(1000);       // Delay before next conversion / read out 
}
  float getTemp()      // Returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
{
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) // If no more sensors on chain, reset search
 {
   ds.reset_search();
   return -1000;
 }
 if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7])
 {
   Serial.write(" E1 "); // CRC is not valid!
   delay(5000);      // Time for Display read out
 }
 if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28)
 {
   Serial.write(" E2 "); // Device is not recognized
   delay(5000);      // Time for Display read out
 }
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);      // Start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr); 
  ds.write(0xBE);       // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) // We need 9 bytes
 {
  data[i] = ds.read();
 }
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); // Using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
}

Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der ingen midling er af temperaturen.
SevSegFloat biblioteket scalere automatisk udlæsningen så der f.x. vises 22.12, 9.125, -.125, -1.25 og -10.5.