Voltmeter 0-5V

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Voltmeter 0-5V read out on 4 Digit 7-Segment Serial Display.
 *
 * Clearing the Display and setting the brightness level.
 * Test Digit placing.
 * Test of each segment in each digit.
 * Test of each Decimal Point, Colon and Apostrophe.
 * Making Voltmeter conversion to Display for 0-5,000V at 4,88mV step (1024 bit).
 */

int analogValue0 = 0; // Variable for analog value on A0
int outputValue0 = 0; // Making mapping possible for A0

void setup() // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600); // Setting communication up at 9600 bps on TX pin at Arduino Uno
  Serial.write(0x76); // Clear the display and set for Digit 1
  delay(500); // Delay for clearing the Display
  Serial.write(0x7A); // Command for brightness
  Serial.write(0x01); // Brightness level
  delay(10); // Delay for changing brightness
  Serial.write("1234"); // Display read out 1234
  delay(500); // Time for Display read out
  Serial.write("8888"); // Display read out 8888
  delay(800); // Time for Display read out
  Serial.write(0x76); // Clear the display and set for Digit 1
  delay(10); // Delay for clearing the Display
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x01); // Display read out decimal point digit 1
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x02); // Display read out decimal point digit 2
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x10); // Display read out Time Colon
  delay(300); // Time for Display read out 
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x04); // Display read out decimal point digit 3
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x20); // Display read out Apostrophe
  delay(300); // Time for Display read out 
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x08); // Display read out decimal point digit 4
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x40); // Switch off decimal point 
  Serial.write(0x76); // Clear the display and set for Digit 1
  delay(500); // Delay for clearing the Display
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x01); // Display read out decimal point digit 1
}

void loop() // Run over and over again
{
  analogValue0 = analogRead(0); // Reading of the analog input pin A0 
  outputValue0 = map(analogValue0, 0, 1023, 0, 5000); // 5V with ~ 5mV step
    if (outputValue0 < 1000) Serial.write("0"); // Writing 0 if voltage is below 1V
    if (outputValue0 < 100) Serial.write("0"); // Writing 0,0 if voltage is below 0,1V
    if (outputValue0 < 10) Serial.write("0"); // Writing 0,00 if voltage is below 0,01V
  Serial.print(outputValue0); // * * * Voltage value * * *
  delay(250); // Delay before next conversion / read out
}

Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der ingen midling er af spændingen.
Grunden til at map går op til 5000 er, at så får vi tre decimaler på.