ADC til Dec, Hex, Oct og Bin

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Analog In converted to DEC, HEX, OCT and BIN
 */

int analogValue = 0; // Variable for analog value

void setup() // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600); // Setting communication up at 9600 bps on TX pin at Arduino Uno

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x01); // Clear Display
  delay(10); // Delay for clearing the Display

  Serial.write(0x7C); // Special Command
  Serial.write(150); // Backlight brightness level (128 = Off, 140 = 40%, 150 = 73%, 157 = Fully On)
  delay(10); // Delay for changing Backlight brightness
}

void loop() // Run over and over again
{
  analogValue = analogRead(1); // Reading of the analog input pin 1

  Serial.print("Ain1 DEC"); // Pretext for DEC
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x10); // Move to Row 1 Column 17
  Serial.print(analogValue, DEC); // Print in ASCII-encoded decimal

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x40); // Move to Row 2 Column 1
  Serial.print("Ain1 HEX"); // Pretext for HEX
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x4F); // Move to Row 2 Column 16
  Serial.print("0x"); // Pretext II for Hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x51); // Move to Row 2 Column 18 
  Serial.print(analogValue, HEX); // Print in ASCII-encoded hexadecimal

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x14); // Move to Row 3 Column 1
  Serial.print("Ain1 OCT"); // Pretext for OCT
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x24); // Move to Row 3 Column 17
  Serial.print(analogValue, OCT); // Print in ASCII-encoded octal

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x54); // Move to Row 4 Column 1 
  Serial.print("Ain1 BIN "); // Pretext for BIN
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x5E); // Move to Row 4 Column 11 
  Serial.print(analogValue, BIN); // Print in ASCII-encoded binary 

  delay(1000); // Time for Display read out 

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x01); // Clear Display
}