Flash

Man har problemmer med og få vist nogle hjemmesider korrekt, får installeret Flash og glemmer alt om den. HVIS den ikke er opdateret kan den udgøre en væsenligt sikkerheds risiko på ens PC.

Adobe der laver Flash har lavet denne side hvor man kan kontroller om en Flash er opdateret.
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/find-version-flash-player.html
HUSK at versionsnummeret i punkt 2 SKAL matche versionsnummeret i punkt 3 (Your OS = Platform og Your browser = Browser).
Hvis det ikke stemmer overens så brug dette link http://get.adobe.com/flashplayer/
HUSK evt. at fjerne flueben så det ikke installeres ekstra programmer samtidig!!