ADC til Dec, Hex, °C og mV

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Analog In 0 + 1 + 2 converted to DEC, HEX, °C and mV.
 */

int analogValue0 = 0; // Variable for analog value on A0
int outputValue0 = 0; // Making mapping possible for A0
int analogValue1 = 0; // Variable for analog value on A1
int outputValue1 = 0; // Making mapping possible for A1
int analogValue2 = 0; // Variable for analog value on A2
int outputValue2 = 0; // Making mapping possible for A2

void setup() // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600); // Setting communication up at 9600 bps on TX pin at Arduino Uno

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x01); // Clear Display
  delay(10); // Delay for clearing the Display

  Serial.write(0x7C); // Special Command
  Serial.write(150); // Backlight brightness level (128 = Off, 140 = 40%, 150 = 73%, 157 = Fully On)
  delay(10); // Delay for changing Backlight brightness
}

void loop() // Run over and over again
{
  analogValue0 = analogRead(0); // Reading of the analog input pin A0
  analogValue1 = analogRead(1); // Reading of the analog input pin A1
  analogValue2 = analogRead(2); // Reading of the analog input pin A2 

  Serial.print("A0"); // Pretext for A0
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x03); // Move to Row 1 Column 4
  Serial.print(analogValue0, DEC); // Print in ASCII-encoded decimal
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x08); // Move to Row 1 Column 9
  Serial.print("0x"); // Pretext for Hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x0A); // Move to Row 1 Column 11
  Serial.print(analogValue0, HEX); // Print in ASCII-encoded hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x10); // Move to Row 1 Column 17 
  outputValue0 = map(analogValue0, 0, 1023, 0, 500); // 10mV pr. °C (5V = 500°C)
  Serial.print(outputValue0); // * * * Temp value * * *
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x12); // Move to Row 1 Column 19
  Serial.write(0xDF); // Symbol °
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x13); // Move to Row 1 Column 20
  Serial.print("C"); // Temp Scale Centigrade

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x40); // Move to Row 2 Column 1
  Serial.print("A1"); // Pretext for A1
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x43); // Move to Row 2 Column 4
  Serial.print(analogValue1, DEC); // Print in ASCII-encoded decimal
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x48); // Move to Row 2 Column 9
  Serial.print("0x"); // Pretext for Hex 
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x4A); // Move to Row 2 Column 11
  Serial.print(analogValue1, HEX); // Print in ASCII-encoded hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x4E); // Move to Row 2 Column 15
  outputValue1 = map(analogValue1, 0, 1023, 0, 5000); // Read out in mV
  Serial.print(outputValue1); // 
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x52); // Move to Row 2 Column 18
  Serial.print("mV"); // Unit

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x14); // Move to Row 3 Column 1
  Serial.print("A2"); // Pretext for A2
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x17); // Move to Row 3 Column 4
  Serial.print(analogValue2, DEC); // Print in ASCII-encoded decimal
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x1C); // Move to Row 3 Column 9
  Serial.print("0x"); // Pretext for Hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x1E); // Move to Row 3 Column 11
  Serial.print(analogValue2, HEX); // Print in ASCII-encoded hex
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x22); // Move to Row 3 Column 15 
  outputValue2 = map(analogValue2, 0, 1023, 0, 5000); // Read out in mV
  Serial.print(outputValue2); // * * * Temp value * * *
  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x80+0x26); // Move to Row 3 Column 18
  Serial.print("mV"); // Unit

  delay(1000); // Time for Display read out 

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x01); // Clear Display
}

Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der for Arduino Uno pin A0 udlæses Dec, Hex og °C men der for pin A1 + 2 udlæses Dec, Hex og mV.