Temperatur 0° – +100°C (LM35DZ)

Nedenstående sketch er lavet for National Semiconductor’s LM35DZ, i dag ejet af Texas Instruments (TI). Eller anden temperatur sensor med 0°C er 0V og ellers 10mV pr grad celsius.

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Temperatur read out on 4 Digit 7-Segment Serial Display.
 *
 * Clearing the Display and setting the brightness level.
 * Test Digit placing.
 * Test of each segment in each digit.
 * Test of each Decimal Point, Colon and Apostrophe.
 * Making Temperatur conversion to Display for 0-100°C at 10mV/°C.
 */

int analogValue0 = 0; // Variable for analog value on A0
int outputValue0 = 0; // Making mapping possible for A0

void setup() // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600); // Setting communication up at 9600 bps on TX pin at Arduino Uno
  Serial.write(0x76); // Clear the display and set for Digit 1
  delay(500); // Delay for clearing the Display
  Serial.write(0x7A); // Command for brightness
  Serial.write(0x01); // Brightness level
  delay(10); // Delay for changing brightness
  Serial.write("1234"); // Display read out 1234
  delay(500); // Time for Display read out
  Serial.write("8888"); // Display read out 8888
  delay(800); // Time for Display read out
  Serial.write(0x76); // Clear the display and set for Digit 1
  delay(10); // Delay for clearing the Display
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x01); // Display read out decimal point digit 1
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x02); // Display read out decimal point digit 2
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x10); // Display read out Time Colon
  delay(300); // Time for Display read out 
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x04); // Display read out decimal point digit 3
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x20); // Display read out Apostrophe
  delay(300); // Time for Display read out 
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x08); // Display read out decimal point digit 4
  delay(300); // Time for Display read out
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x40); // Switch off decimal point
  Serial.write(0x77); // Command for decimal point
  Serial.write(0x04); // Display read out decimal point digit 3 
}

void loop() // Run over and over again
{
  analogValue0 = analogRead(0); // Reading of the analog input pin A0 
  Serial.write(0x78); // Blank Digit 1
  outputValue0 = map(analogValue0, 0, 1023, 0, 5000); // 10mV pr. °C (5V = 500°C)
    if (outputValue0 < 100) Serial.write(0x78); // Blank Digit 2
  Serial.print(outputValue0); // * * * Temp value * * *
  delay(10000); //Delay before next conversion / read out
}

Den opmærksomme læser vil nok bemærke, at der ingen midling er af temperaturen.
Grunden til at map går op til 5000 er, at så får vi en decimal på.
Med if < 100 skulle der hermed være sikret at der ikke f.x. skrives 99, men 9,9 når temperaturen kommer under 10 grader.