Int Temp Sensor

Ja, som det kan ses af nedenstående, så skriver jeg nogle gange på Engelsk.
Teksten til højre for // er en kort beskrivelse af hvad hver linje gør.

/*
 * Read out of Atmel ATmega328P's Internal temperature in temp scale centigrade
 */

void setup() // Run once, when the sketch starts
{
  Serial.begin(9600);

  Serial.write(0xFE); // Special Command Extended
  Serial.write(0x01); // Clear Display
  delay(10); // Delay for clearing the Display

  Serial.write(0x7C); // Special Command
  Serial.write(150); // Backlight brightness level (128 = Off, 140 = 40%, 150 = 73%, 157 = Fully On)
  delay(10); // Delay for changing Backlight brightness

  Serial.write(0xFE); // Special Command
  Serial.write(0x80+0x02); // Move to Row 1 Column 3
  Serial.write("Atmel ATMega328P"); // Pretext

  Serial.write(0xFE); // Special Command
  Serial.write(0x80+0x40); // Move to Row 2 Column 1
  Serial.write("Internal Temperature"); // Pretext

  Serial.write(0xFE); // Special Command
  Serial.write(0x80+0x18); // Move to Row 3 Column 5
  Serial.write("Sensor"); // Pretext

  Serial.write(0xFE); // Special Command
  Serial.write(0x80+0x22); // Move to Row 3 Column 15
  Serial.write(0xDF); // Symbol °
  Serial.print("C"); // Temp Scale Centigrade
}

void loop() // Run over and over again
{
  Serial.write(0xFE); // Special Command
  Serial.write(0x80+0x1F); // Move to Row 3 Column 12
  Serial.print(GetTemp(),0); // Show the temperature in degrees Celcius.
  delay(1000);
}

double GetTemp(void)
{
  unsigned int wADC;
  double t;

  // The internal temperature has to be used
  // with the internal reference of 1.1V.
  // Channel 8 can not be selected with
  // the analogRead function yet.

  // Set the internal reference and mux.
  ADMUX = (_BV(REFS1) | _BV(REFS0) | _BV(MUX3));
  ADCSRA |= _BV(ADEN);  // enable the ADC

  delay(20);      // wait for voltages to become stable.

  ADCSRA |= _BV(ADSC);  // Start the ADC

  // Detect end-of-conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));

  // Reading register "ADCW" takes care of how to read ADCL and ADCH.
  wADC = ADCW;

  // Minus 289 are a result of 1,1 Vref, 1024 bit and the temperature conversion scale
  t = (wADC-289);

  // The returned temperature is in degrees Celcius.
  return (t);
}

Ja, jeg har ændret lidt i den originale sketch som jeg fandt da den ikke lavede korrekt udlæsning af temperaturen, forskel på cirka 40 grader!
Man kan læse mere om den Internal Temperature Sensor i denne http://www.atmel.com/Images/doc8271.pdf under punktet 24.8 Temperature Measurement på side 263.
HUSK at der kan være op til +/- 10°C nøjagtighed!