2015-06-15 Teknisk Skole Silkeborg Uddannelsesbevis – Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser – 4 cifre slettet